Vrijdag 2 november 2018

Lustrumcongres
‘Tanden verdienen teamwork’

TANDEN VERDIENEN TEAMWORK

Lustrumcongres voor het hele team

Op 2 november 2018 vindt ons “Lustrum Najaarscongres” voor het gehele team plaats. We gaan ‘Back to the roots’, met andere woorden: terug naar de ‘Van Hoytema roots’ in Enschede.

We hebben een gevarieerde dag georganiseerd, met veel verschillende sprekers, die een keur aan interessante onderwerpen de revue laten passeren. Onderwerpen waarmee u direct de volgende dag aan de slag kunt.

In twee parallel programma’s zullen gerenomeerde sprekers als Ronnie Goené, Hans Beekmans, Alexander Tolmeijer, Jan de Visscher, Margot de Groot en Maurits de Kuijper u bijpraten over de hedendaagse tandheelkunde.

Met dank aan onze sponsoren!

Naast specifieke tandheelkundige onderwerpen bieden we ook voor assisterenden onderwerpen aan om de praktijkorganisatie beter te stroomlijnen. Denk hierbij onder andere aan ‘agressie-training en agendaplanning’.

Kortom, een teamdag, die u en uw team niet mógen missen en waar u ongetwijfeld de nodige inspiratie op zult doen!

Wij hopen u op 2 november 2018 te mogen verwelkomen in Enschede!
Back to the roots!

 

Locatie & Kosten

Datum

Vrijdag 2 november 2018
}

Tijd

8.30 t/m 17.00 uur

Locatie

KINEPOLIS
Colloseum 60
7521 PT  ENSCHEDE

Kosten

Tandartsen: € 395,-
Mondhygiënisten: € 250,-
Assistenten: € 125,-
Studenten: € 50,-

zes sprekers

Een dag vol inspiratie

Hans beekmans

Hans beekmans

Hans Beekmans voltooide zijn studie tandheelkunde aan de ACTA in 1981. Daarna is hij een samenwerking aangegaan met professor L.V. Arnold. In 1984 is hij zijn eigen praktijk begonnen in Laren. Van 1987-1992 is hij voorzitter van Amphion Dental Group geweest. In 1996 was hij medeoprichter van Dutch Academy for Esthetic Dentistry (DAED) en van 200-2013 was hij voorzitter. In 2001 ontwikkelde Hans het ICE-implantaat (Zirconium). In 2010 heeft het hij het boek Esthetische Tandheelkunde gepubliceerd. Vanaf 2013 is hij medeoprichter van Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) en Stichting Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM).
Ronnie goené

Ronnie goené

Ronnie Goené studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruim 10 jaar was hij algemeen practicus in een mede door hem gestarte groepspraktijk, waarna hij in 1985, samen met anderen, de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam oprichtte. Sinds 2004 is hij verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ACTA / VU Medisch Centrum Amsterdam en Tendens Tandartsen te Amsterdam.

Naast het verzorgen van (post)academisch onderwijs in de orale implantologie, houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van interdisciplinaire behandelstrategiën van patiënten met complexe tandheelkundige problemen.

Margot de groot-nievaart

Margot de groot-nievaart

Margot is afgestudeerd als tandarts in 1983 aan de Rijks Universiteit Utrecht. Zij heeft datzelfde jaar een praktijk overgenomen te Ermelo. Naast het werken in de algemene praktijk werkt ze 1 dag per week als tandarts in psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk (Thans GGZ Centraal)

In 1998 startte zij met de opleiding kindertandheelkunde aan het ACTA te Amsterdam.

Sinds 2002 heeft ze een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde en vanaf 2016 een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde als onderdeel van Dental Clinics Ermelo.

Daarnaast zat ze in het NVvK bestuur, de commissie meldcode en huiselijk geweld Tandheelkunde en de commissie afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld als afgevaardigde voor de KNMT.

Maurits de Kuijper

Maurits de Kuijper

Maurits de Kuijper studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. Sinds zijn afstuderen is hij in totaal drie dagen werkzaam in de algemene praktijk, afwisselend in Mondzorgcentrum Winschoten en Kliniek Tandheelkunde Sneek. Vanaf november 2015 is hij officieel gestart met een promotietraject over de restauratie van uitgebreide endodontisch behandelde elementen middels direct composiet en indirecte endokronen. Hij wordt hierin begeleid door prof. Marco Cune (promotor) en dr. Marco Gresnigt (copromotor). Zijn interessegebieden liggen op het vlak van de afhesieve en reconstructieve tandheelkunde
Alexander Tolmeijer

Alexander Tolmeijer

Alexander studeerde Tandheelkunde en Rechten. Naast praktiserend tandart is hij ondernemer en oprichter van onder andere MedischOndernemen. Hij was penningmeester/vice voorzitter van de KNMT en vervolgens penningmeester van de VvAA. Momenteel heeft hij zitting in het Europees bestuur van tandartsen (CED).
In september 2014 richtte hij samen met Elsbeth Nijhoff Dentiva op. Dentiva richt zich op ‘Management analyse en ondersteuning voor de tandartspraktijk’. Gebruikmakend benchmarks, Lean Six Sigma en diverse communicatie technieken begeleiden zij tandheelkundige teams, die tot betere resultaten willen komen op het gebied van organisatie, patiëntcommunicatie en samenwerking.
Jan de Visscher

Jan de Visscher

Prof dr. Jan de Visscher is werkzaam in het Vrije Universiteit Medisch Centrum en Medisch Centrum Leeuwarden. Zijn tandartsenexamen deed hij in 1977 en het artsexamen in 1991. In 1999 is hij gepromoveerd. Hij is hoofdhalsoncoloog en zijn leerstoel van het VUMC is de oral medicine. Zijn aandachtsgebieden betreffen de oral medicine, premaligne en maligne aandoeningen van de mond, speekselklieraandoeningen en de diagnostiek en behandeling van tumoren in het hoofdhalsgebied.

Bent u erbij?

Meld u dan nu aan!

Uiteraard zijn de kosten van lunch, koffie, thee en een drankje na het congres inbegrepen.
Evenals de gezelligheid en nieuwe ontmoetingen met vakgenoten.
* bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan het congres bent u € 45,00 verschuldigd. Daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Zie ook onze algemene voorwaarden. Het congresgeld is volledig fiscaal aftrekbaar.

Vertel uw vrienden & collega’s over hét najaarscongres!